ACG Integration

Genom att knyta ihop YuniquePLM med andra system för att kunna använda samma data (Single Source of Truth) så behövs en ”Integration” där man knyter ihop systemen så att data kan flöda mellan mellan dessa.

Den största fördelen med detta är för att minimera felkällor samt dubbelarbete om samma data skall matas in manuellt i flera system.

Exempelvis kan artikeldata, bilder, färger, storlekar, hållbarhetsinformation, översättningar osv. användas för att föda data in i andra system. Exempelvis Affärssystem, e-handelsplattformar eller liknande.

Vi har bred erfarenhet av att knyta samman YuniquePLM med andra system såsom ERP, PIM, BackOffice system via API, XML, JSON baserade gränssnitt eller rena desktop applikationer för exempelvis översättningar. Det är endast fantasin som sätter gränserna vad som kan synkas mellan systemen.