Vad är PLM-system ?

YuniquePLM

”Product Lifecycle Management” (PLM) är ett produktutvecklingssystem där all information finns samlad för att kunna styra dina produkters hela livscykel på ett kostnadseffektivt sätt från planering av kollektion, utveckling, tillverkning och ända till när produktens livstid är till ända.

Eftersom PLM samlar all din information och produktdata på ett och samma ställe så blir det också en gemensam källa för all din produktdata för alla användare och processer. Samma information delas mellan leverantörer, partners för snabbare kommunikation mellan berörda parter

PLM ger påvisbara fördelar såsom: minskning av ledtider under produktutvecklingsarbetet, effektivisering av provflödet och informationssökandet, kostnadsbesparing genom att alltid ha tillgång till uppdaterad information vilket underlättar snabba och välinformerade beslut.

PLM kan även användas för att säkerställa viktiga affärsprocesser, exempelvis: planering, design, teknisk design/utveckling, inköp, sourcing, kvalitetssäkring samt supply chain.

Licenstyper

plmOn = PLM-licens
srmOn = leverantörslicens
evmOn = läslicens + möjlighet att ta ut rapporter
Design Suite = plugIn mot Adobe Illustrator
YuSnap = mobil app för bildhantering
Power Grid = vår add-on modul, kräver plmOn.