PLM-system

PLM (Product Lifecycle Management) är ett produktutvecklingssystem där man hanterar sina produkter, från idé till färdig produkt. Systemet effektiviserar flödet för hela produktens livscykel. ACG Nyström har mångårig erfarenhet av att implementera och underhålla PLM för många kunder, oavsett storlek på bolag. ACG Nyström är en av dom mest framgångsrika leverantörerna av textila PLM-system i de länder där ACG Nyström verkar.

YuniquePLM

YuniquePLM

ACG Hosting

Integration

ACG Integration

Kontakt

Per-Martin Dahlqvist

Per-Martin Dahlqvist

Vice VD

per-martin.dahlqvist@acgnystrom.se
Tel: +46 33 17 88 03

Affärsområdesansvarig/Försäljning PLM, mönsterkonstruktion samt övriga mjukvaror