Under de tre senaste åren har vår leverantör Lighthouse arbetat hårt för att bibehålla en stabil prissättning med små prisjusteringar. P.g.a. bland annat ökande omvärldskostnader och snabbt stigande råvarupriser så måste även Lighthouse göra en prisjustering.

Fr.o.m 1 september 2022 kommer Lighthouse produkterna att höjas med följande:
Förbrukningsmaterial +15 %
Maskiner +10 %

Vi kan försäkra dig om att vi fortfarande är mycket konkurrenskraftiga och vi kommer även framöver göra vårt yttersta för att erbjuda dig bästa servicen och förmånliga priser.

För att få det gamla priset gäller leveranser före 1 september.